This page is in Latvian To see pages in English click here

SĀKUMS
PAR MUMS
RITUMS
JAUNUMI
SARĪKOJUMI
LATVIEŠU SKOLA
DĀMU KOPA
GRĀMATNĪCA
KORI
TEĀTRIS
TAUTAS DEJU KOPA
SPORTS
VECO ĻAUŽU APRŪPE
FOTO GALERIJA
SIDNEJAS LATVIEŠI
NODERĪGAS SAITES
KONTAKTI
ENGLISH
 
Sertificēta Austrālijas
vīzu speciāliste
Solvita Adamoviča
palīdz sagatavot dokumentāciju 
vīzām uz Austrāliju

Tel: 0416 359 950 
Email: info@
seloniamigration.com.au

Selonia website

 

SARĪKOJUMI SIDNEJĀ

Sarīkojumi Latviešu namā

2017. gada novembrī

Ceturtdien 2., 16., 23. un 30. novembrī plkst. 12.00

Ceturtdienas pusdienas
SLB dāmas un palīgi pasniedz garšīgas pusdienas par ļoti pievilcīgu cenu tiem kas ierodās ceturtdienās pirms 12:00 lai satiktos, parunātos un paēstu. Vēlams pieteikties līdz otrdienai zvanot uz Latviešu nama biroju tālr. 9744 8500.
Lūdzu ievērojiet: 
Nedeļā, kad notiek senioru saiets, nebūs ceturdienas pusdienas.

Trešdien, 1. novembrī plkst. 13.00
Zolīte
Vai gribētos kādreiz uzspēlēt šo, latviešiem tik iemīļoto kāršu spēli? Vienam grūti, vajag vismaz vēl divus! Mēs palīdzēsim visiem kas vēlās spēlēt tikties, Latviešu namā, katrā mēneša pirmā trešdienā plkst. 13.00.

Otrdien, 7. novembrī plkst. 12.00
Melburnas kauss

Piektdien, 10. novembrī plkst. 12.00
Senioru saiets
Draudzīga pēcpusdiena - referāti, filmas, pārrunas.

Sestdien, 18. novembrī plkst. 19.00
Latvijas Valsts svētki
Svētku runu teiks bijušais Latvijas Republikas prezidents Valdis Zatlers. Piedalīsies ģitārists Reinis Jaunais un Sidnejas Latviešu vīru koris.

Svētdien, 25. novembrī plkst. 15.00
Valda Zatlera referāts
Bijušais Latvijas Republikas prezidents Valdis Zatlers pārrunās par 2018. gada Saeimas vēlēšanām. Ieeja brīva.

Svētdien, 25. novembrī plkst. 18.00
Ģitārista Reiņa Jaunā koncerts
Vieglas vakariņas no plkst 17.00; uzkodas, atspirdzinajumi. Ieeja $15.

 

 Sarīkojumi citās vietās:

Daugavas Vanagi
49 Stanley St, Bankstown NSW 2200
tel: (02) 9790 1140
e-pasts: sidneja.DV@gmail.com


Katru OTRTDIENU no plkst. 10:00 līdz 14:00
Biljarda spēles
Visi laipni lūgti. Gaidam jaunus biedrus.

Katru PIEKTDIENU no plkst. 12:30 līdz 16:30
Novus spēles
Gaidam jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs Richards Puisēns, tālr. (02) 9481 8658.

Latviešu valodas (un līdztekus arī angļu valodas) klases
Interesētiem lūdzu sazināties ar DV biroju 02 9790 1140 vai Gundegu Zariņu 02 9520 8200, lai varētu vienoties par dienu un laiku.

 

2017. gadā

Ceturtdien, 5. oktobrī plkst.  12.00
Saiets un draudzibas pēcpusdiena


Sidnejas Ev.Lut.
Latviešu draudze


Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd, Homebush NSW.
Draudzes mācītājs: Colvin MacPherson
tālr. 0412 024 476
Draudzes biroja tālr. (02) 9746 1934.

Skat dievkalpojumu sarakstu un draudzes ziņas: www.sydneylatvianchurch.org.au

Latviešu Ev.Lut.
Vienības draudze


Morwick St. un The Boulevarde, Strathfield.
Draudzes mācītājs: Raimonds Sokolovskis

2017. GADĀ AUGUSTĀ

Svētdien, 6. plkst. 09.30
Dievkalpojums

Svētdien, 13. plkst. 09.30
DievkalpojumsBībeles stunda. 

Svētdien, 20. plkst. 09.30 
Dievkalpojums

Svētdien, 27. plkst. 09.30
Dievkalpojums

Dievkalpojumus vada mācītājs Raimonds Sokolovskis.

Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisāš puses, Māra Karm, Anita Štubis, Baiba Harrington, Kristīne Kugrēna. Skat lielāku


Jāņi Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada jūnijā. No kreisās puses, Pēteris Kļaviņš, Jancis, Kalvis Duckmanton, Reinis Grauds, Jānis Grauds. Skat lielāku


Latvijas makslinieces čelliste Margarita Balanas un pianiste Ilze Dzērve, Sidnejas Latviešu namā, 2014. gada 13. aprīlī.


Klubs Kaladū, 2010. g. 4.sept.: Kaija Upeniece, Andris Kariks, Andrejs Mačēns, John Mason, Viktorija Mačēna.
Skat lielāku.


Mākslinieks Uldis Āboliņš, kurš aizgāja aizsaulē 2010. gada jūlijā, savā personālizstādē 2007. gada decembrī.


Sidnejas Muzikanti, 2010. gada Jāņu sarīkojumā: Ojārs Greste, Viktorija Mačēna, Kaija Upeniece, Maija Upeniece, Andrejs Mačēns.

Skataties 2010. gada SLB Jānu sarīkojuma filmu YouTube


Komponists Pēteris Vasks, filmu režisore Dzintra Geka un Edgars Greste, Vaska un Gekas referātu pēcpusdienā, 2009. gada oktobrī.

© Copyright Sydney Latvian Society