This page is in Latvian To see pages in English click here

SLB un A un B EVERTU STIPENDIJA

SLB ir vienmēr bijusi atsaucīga ik katram lūgumam atbalstīt jauniešus lai tie varētu piedalīties mūsu latviskā kultūrā un izglītībā kāda tā ir pieejama šeit Austrālijā. Ir bījuši ari atsevišķi lūgumi atbalstīt ceļojumus uz Latviju. Mūsu mērķis vienmēr bijis – dot iespēju, tiem kas vēlās, paplašināt un uzturēt savas zināšanas un spējas latviešu valodā un kultūrā. Katrs jaunietis kas pieturās pie savu senču dzimtas ir svarīgs SLB pastāvēšanai.

SLB valde, pēc plašām pārrunām, nolēma ka varam mūsu atbalstu paplašināt nodibinot stipendiju, ko gadā piešķirtu vienam vai varākiem pieprasītājiem, kas vēlētos doties uz Latviju lai tur gūtu pieredzi, kas atbilst mūs augšminētam mērķim.

Šī stipendija ir pazīstama, kā SLB un A un B Evertu stipendija. Nosaukumu izvēlējamies lai atzīmētu Asjas un Bernda Evertu ziedojumus SLB, jo ar šo ziedojumu palīdzību esam spējīgi uzstādīt šadu stipendiju.

SLB aicina tos, kas ieinteresēti pieprasīt šo stipendiju, iesniegt lūgumu līdz š.g. 31. decembrim.

Stipendijas mērķis
Stipendijas mērķis – atbalstīt vēlēšanos tuvāk iepazīties ar Latviju un tās kultūru un uzlabot latviešu valodas prasmi. Nodibināt sakarus (draudzību) ar Latvijā dzīvojošiem latviešiem. Stipendija domāta lai palīdzētu segt izdevumus Latvijas apciemošanai.

Atkarībā no pieprasījumiem, SLB izlems stipendiju vērtību. Ta var būt viena vai dalīta vairākiem pieprasītājiem. Stipendiju kopējā vērtība paredzēta $5000.

Stipendijas vadlīnijas
a) Var pieteikties ikviens SLB biedrs, vai biedra ģimenes loceklis.
b) Stipendiju piešķir tikai vienreiz kādai personai.
c) Pieprasītājam jaiesniedz sīka motivācija un izstrādāts plāns Latvijas ceļojumam.
d) Stipendija nav domāta lai atbalstītu ceļojumu, kas pamatā ir tikai domāts brīvdienām vai ģimenes apciemojumam.
e) Izvērtējot pieprasījumu vērā tiks ņemts:
   - Laiks paredzēts pavadīt Latvijā.
   - Vai paredzēts piedalīties kādos kursos, mācību iestādē, u.t.t.
   - Iepriekšējie Latvijas ceļojumi un to pieredze.
   - Pieprasītāja darbība latviešu sabiedrībā – bet šī nav nepieciešama prasība.
   - Pieprasītāja latviešu valodas prasme – un vēlēšanās valodas prašanu uzlabot.
   - Pieprasītāja nodomi latviešu sabiedrības darbā atgriežoties Austrālijā.
   - Pieprasītāja vecums – priekšroka gados jaunākiem.

Tuvāku informāciju var gūt izmantojot uzrādītos kontaktus SLB tīmekļa lapās.

Pieprasījumi sūtami
SLB valde
Sydney Latvian Society
PO Box 457
Strathfield – NSW 2135

 

 

© Copyright Sydney Latvian Society