This page is in Latvian To see pages in English click here

IECEĻOŠANA AUSTRĀLIJĀ NO LATVIJAS

Pa laikam vai nu mūsu vietnes viesu grāmatā, vai arī tieši Sidnejas Latviešu Biedrībā ienāk jautājumi par to kā var iegūt dažādas vīzas ieceļošanai Austrālijā uz īsaku vai garāku laiku, vai par pastāvīgas apmešanās atļaujas iegūšanu. Neesam šai laukā juridiski eksperti, tomēr varam dot sekojošo padomu.

Labākais pirmais solis latviešiem kas velētos ieceļot Austrālijā ir iepazīties ar Austrālijas Department of Immigration and Citizenship (Imigrācijas un tautības departmets) vietni www.immi.gov.au, kurā ir atrodama izsmeļoša informācija par dažādām vīzām, kā tās var pieprasīt, un noteikumiem lai tās saņemtu. Ja vietnē seko "Visa Wizard" palīdzībai interaktīvi atbildot jautājumus var gūt itin labu ieskatu kādas vīzas ir pieejamas, un ar kādiem noteikumiem un izmaksu. Priekšroka tiek dota tiem kam ir kādas kvalifikācijas vai nu profesionālas nodarbošanās vai kvalificētiem amatniekiem. Ir pieejamas arī "student" vīzas, kurām ir savi noteikumi. Grūti klātos tiem kam nav vismaz angļu valodas pamtzināšanas, lai gan šeit ir pieejami dažādi mācību kursi valodas apgūšanai.

Vietnē ir arī vispārēja informācija par Austrāliju, par dzīves stilu, iespējām, valodas apgūšanu, pavalstniecības piešķiršanu, u.t.t. Der arī atcerēties, ka vīzas iegūšanas process ir saistīts ar prāviem izdevumiem. Latvijā ir arī komercfirmas, kas potenciāliem vīzu pieprasītājiem palīdz ar padomu, vajadzīgo dokumentu sagatavošanu un vīzas iegūšanu, bet tas jau protams nav par velti.

Neskatoties uz nu jau vairāk nekā 60 trimdā pavadītiem gadiem, Austrālijas latviešu kopiena vēl arvien ir aktīva un darba spējīga. Austrālijas latviešu jumta organizācija ir Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), un Sidnejā, Melburnā, Adelaidē, Brisbanē un Pertā ir latviešu biedrības. Par Sidnejas Latviešu biedrību varat iegūt informāciju šajā tīmekļa vietnē. Šeit ir ari saiknes uz citām latviešu vietnēm.

Diemžēl maz no pašreizējiem iebraucējiem no Latvijas meklē, vai uzņem sakarus ar mūsu Sidnejas biedrību. Viņi pa lielākai daļai cenšas integrēties austrāliešu sabiedrībā, vai tiekas tikai savā starpā - žēl, jo noteikti varam viens no otra daudz ko mācīties, un iespējams arī iebraucējiem palīdzēt ar padomu kā orientēties jaunajos apstākļos. Sarīkojumi Sidnejas latviešu namā arī dod iespēju piedalīties vietējā latviešu kultūras dzīvē un tikties ar plašāku tautiešu skaitu, grāmatu veikals izpalīdz ar naudas pārvedumiem uz Latviju par daudz lētāku cenu un vienkāršāk kā austrāliešu bankas un citas iestādes.
Mums, kā biedrībai nav resursu gādāt iebraucējiem darbu vai iztiku, varam tikai dot kādu padomu ja iegriežas pie mums Biedrībā. Vienmēr priecājamies redzēt jauniebraucējus mūsu vidū.

 

Austrālijas Imigrācijas un
tautības departaments

www.immi.gov.au

© Copyright Sydney Latvian Society