This page is in Latvian To see pages in English click here

SĀKUMS
PAR MUMS
RITUMS
JAUNUMI
SARĪKOJUMI
LATVIEŠU SKOLA
DĀMU KOPA
GRĀMATNĪCA
KORI
TEĀTRIS
TAUTAS DEJU KOPA
SPORTS
VECO ĻAUŽU APRŪPE
FOTO GALERIJA
NODERĪGAS SAITES
KONTAKTI
ENGLISH
 

Sidnejas latviešu teātra
grāmata "Spārnotie gadi"
par 55 darbības gadiem.

Grāmatu var iegādāties
no SLT

Iestudēto lugu saraksts
1951 - 2006

(Adobe Acrobat dokuments
1.4 Mb)

SIDNEJAS LATVIEŠU TEĀTRIS (SLT)


SLT valde | SLT vēsture | Nesenās izrādes

SLT valde
Sidnejas Latviešu teātrim ir Valde, kuru ievēl SLT biedri.
2013-2014. gada valdē darbojas:
Priekšsēde: Ilona Brūvere
Sekretārs: Jānis Čečiņš
Grāmatvedis: Andris Kariks
Kasiere: Tatjana Vītola
Valdes locekļi: Jānis Grauds, Andris Kariks, Jānis Dunnicliff
Revizikas komisija: Ojārs Greste, Māris Bruzgulis

Ar SLT var sazināties izpildot formu mūsu Kontaktu lapā.

SLT vēsture
SLT dibināts 1950. gada oktobrī un darbību atklāja 1951. gada 6. janvārī Igauņu biedrības namā ar Mārtiņa Zīverta drāmu Tīreļpurvs. Pēc tam izrādes notika īrētās telpās lidz 1959. gadam kad Sidnejas Latviešu biedrība uzcēla savu namu Strathfieldā. Kopš tam nama skatuve un zemskatuve ir SLT mājas.

Kopš 1951. gada SLT ir darbojies nepartraukti uzvedot kā latviešu autoru lugas, tā arī tulkojumus, ieskaitot pasaulē pazīstamākos klasiķus. Uzvesto lugu saraksts skātāms šai mājas lapā. SLT ir atzīts kā viens no veiksmīgākajiem teātriem ārpus Latvijas – uzturot augstu standardu un sniedzot plašu repertuāru.

SLT darbā ir vairāki ievērojami sasniegumi:
SLT ierosinājumā 1961. gadā noturēja pirmo Austrālijas Latviešu teātru festivālu – Sidnejā. Festivālā piedalījās četri ansambļi –
Sidnejas Latviešu teātris,
Austrālijas Latviešu teātris no Melburnas,
Adelaides Latviešu teātra ansamblis, un
Brisbanes Latviešu teātris.

Festivāli kopš tam notikuši gandrīz katru gadu pēc kārtas vai nu Sidnejā, Melburnā, Adelaidē vai kādreiz pat Pertā.

1962. gadā SLT izrādija pirmo Kaleidaskopu – autors Uldis Siliņš. Kaleidaskops sastāv galvenokārt no satiriska satura skečiem un dziesmām. Tas izmanto mūziku un dejas un iesaista vairumu ansambļa dalībniekus kā arī jaunus aktierus. Kaleidaskops ir izvērties par gadskārtēju tradiciju un ir parasti labāk apmeklētā izrāde. Skeču un dziesmu autori ir bijuši daudzi ansambļa dalībnieki.
SLT var lepoties ar vairākiem autoriem – Uldi Siliņu, Spodri Klauvertu, Elgu Rodzi-Ķīseli kā arī ar lugu tulkotājiem – Liju Veikinu, Hugo Kaupmani, Mirdzu Ansuli.

Ārzemju turnijas
SLT 1972., 1974., un 1981. gada ar saviem iestudējumiem apceļoja Ameriku un Eiropu.
Uz Latviju jau 1989. gadā SLT uzdrīkstējās aizvest divas lugas.
1991. gadā vienu iestudējumu uz Latvijas amatieŗu teātŗu festivālu un īsu turneju pa Latvijas pilsētām aizveda Adelaides Latviešu teātŗa ansamblis un arī Sidnejas Latviešu teātris.
SLT ir piedalījies visos trīs Brīvās pasaules dziesmu svētkos – Minsterē, Portlandē un Gotlandē.
SLT aktrises Anita Apele un Lija Veikina piedalījās apvienotā ansamblī "Apreibušās lakstīgalas" izrādē Rīgā Pasaules latviešu aktieru un teātra atbalstītāju saietā 2003. g.

SLT grāmata
SLT 2006. gadā izdeva grāmatu – Spārnotie gadi – Sidnejas Latviešu teātŗa 55 darbības gadi. Grāmatas redaktore – Anita Apele. Grāmatā galvenokārt sakopotas programmas, fotogrāfijas un recenzijas par visām SLT izrādēm. Grāmata piejam sazinoties ar SLT valdi.

2001. gadā, SLT 50 gadu jubilejai, Anita Apele bija uzrakstījusi sveicienus. Izvilkums no šīm rindām labi apraksta SLT panākumus.

"Un jau pēc gada, kā pēc Artūra Plauža receptes, šādus eksperimentus darīja Sidnejas latviešu teātris. 1955. gadā publika skatījās Kauvarda 'Lietaina diena', Šova 'Augusts dara savu tiesu', Čehova 'Bildinājums'. Un vēl kas, šo izrāžu režisori nebija ‘profesionālie’, bet SLT ansamblī jaunienākušais Imants Sveilis un nepiedzīvojusī, bet spējīgā Lija Gailīte. Tūlīt nākošā gadā Sveilis ‘šturmēja’ tālāk ar Goldoni 'Divu kungu kalps'. Kārlis Gulbergs, arī jauns neprofesionāls režisors, 1960. gadā iestudēja Ibsena Spokus. Un 1960. gadā SLT sākās franču modernistu laiks ar Kārļa Gulberga iestudēto Anuīla 'Satikšanās Sanlisā'. 1961. gadā Imants Sveilis sekoja ar lieluzvedumu Anuīla - 'Cīrulis'; Kārlis Gulbergs ar Kokto 'Svētie briesmoņi' un 1962. gadā Sartra 'Aiz slēgtām durvīm', ko austrāliešu profesionālais Sidnejas drāmas ansamblis uzdrošinājās publikai rādīt tikai 30 gadu vēlāk [un, ja nemaldos, Rīgā šo lugu izrādīja tikai 2004. gadā]. Lija Gailīte nepalika parādā un 1962. gadā kā SLT literārās sekcijas uzvedumu sagatavoja absurdista Jonesko 'Krēslus'.

Tā kā par spīti, Plauža neticībai un vājām cerībām, Sidnejas latviešu teātrī uzradās spēcīgi ‘jaunie’. Jāsaka, ka SLT tā bija ‘Dieva laime’, kad profesionāļi - konservatīvais Pēteris Elsiņš un miermīlīgais Viliberts Štāls, aizbrauca uz Melburnu pievienoties citiem Latvijas profesionāliem aktieriem, atstādami vietu Sidnejā jauniem, spējīgiem, drošiem neprofesionāliem režisoriem.

Kad 1960. gados SLT piebiedrojās Kārlis Ābeltiņš un sāka strādāt ar jauniešiem, tad SLT publika tālāk iepazinās ar Jonesko absurdo teātri un Arabala nežēlīgo teātri (Theatre of Cruelty). Arī Kārlis Gulbergs 1970. gadā sāka iestudēt absurdistus un viņa režijā Beketa Godo gaidot SLT aizveda uz AL teātru festivālu Melburnā. Melburnas latviešu teātra skatītāji nebija vēl „izskoloti”, kā bija Sidnejas publika ar saviem literārās sekcijas priekšlasījumiem, un šī izrāde Melburnā sacēla milzu traci, kas turpinājās Austrālijas Latvietī kā polemikas karš.

SLT darbības noteikumu 2. punkts saka: "Teātra mērķis ir sarīkot teātra izrādes, priekšlasījumus par literāriem un sabiedriskiem jautājumiem, kā arī audzināt jaunus skatuves darbiniekus." To visu SLT ir raženi veicis visus 50 gadus un pa šiem gadiem izaudzinājis daudz jaunu skatuves darbinieku. Visi nav palikuši ansamblī un to arī nevaram sagaidīt. Galvenais, varbūt, ka pieturoties pie 2. punkta SLT ir režisori."SLT ansamblis gadskārtējā izklaidē. Priekšā no kreisās: Uldis Misiņš, Anita Apele, Elvīra Erdmane; sēž: Viktorija Mačēna, Ivars Apelis, Anita Misiņa, Dzidra Mitchell, Ruta Ošiņa, Jānis Čečiņš, Andrejs Mačēns, Vija Erdmane; stāv: Viktors Aleidzāns, Ojārs Greste, Inara Tomsone, Jānis Grauds, Ilona Brūvere, Inārs Brūveris, Dagnija Greste, Andris Kariks, Ilga Nemme, Vija Dukure, Vaira Zemīte, Rūdis Nemme, Lidija Ceple, Toms Mačēns. LielākaGrāmatas "Sparnotie gadi" kristībās 2006.gadā. No kreisās: Ina Rone, Inta Rodžers, Astrīda Ploriņš, Anita Apele, Alfrēds Siļķēns, Lija Veikina. Lielāka


Kārlis Gulbers un Lija Veikina Anšlāva Eglīša lugā "Cilvēks grib spēlēt", 2004. gadā.


"Kabarē de Rīga" ansamblis 2007.gadā. No kreisās: Jānis Laurs, Andrejs Mačēns, Rachel Valer, Arnis Tillers, Jānis Čečiņš, Andris Kariks, Linda Ozere, Viktorija Mačēna, Tara Williams, Jānis Dunnicliff, Edgars Greste. Ojārs Greste. Lielāka


"Kabarē de Rīga" izrādē Jānis Čečiņš un Andrejs Mačēns dzied "Bagāts un Nabags". Sidnejas Latviešu namā, 2007.gadā.

 

© Copyright Sydney Latvian Society